kodinmuutot.fi -sivusto suljetaan 22.5.2018. Kiitämme kaikkia palvelua käyttäneitä ja yhteistyökumppaneita.

Käyttöehdot 8.4.2009

Yleistä

KodinX-palvelut (jäljempänä Palvelu) tarjoaa ja sitä ylläpitää JolkinIT (jäljempänä Palveluntarjoaja). Palveluun liittyessään käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) hyväksyy tämän käyttöehdon ja sitoutuu noudattamaan sitä.

Palvelun tarkoituksena on toimia tarjouspyyntöpalveluna, johon liittyneet Käyttäjät jättävät ilmoituksia (jäljempänä Ostaja) sekä jättävät tarjouksia ilmoituksiin (jäljempänä Myyjä). Ilmoitusten ja tarjousten jättäminen Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välillä. Palveluntarjoaja ei ole ilmoituksen ja tarjouksen kautta syntyneen sopimuksen osapuoli, vaan tarjoaa Palvelun Käyttäjille. Palvelun käyttö edellyttää liittymistä Palvelun käyttäjäksi ja näiden käyttöehtojen hyväksymisen ja noudattamisen kaikissa tilanteissa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös muita Palveluntarjoajan ohjeistuksia.

Käyttöoikeus

Palvelun Käyttäjä saa käyttöoikeuden Palveluun liittyessään Palvelun käyttäjäksi. Palvelun Käyttäjäksi liittyminen on maksutonta. Palvelun Käyttäjä sitoutuu luovuttamaan Palveluun vain oikeita tietoja. Virheellisten tai väärien tietojen luovuttaminen on rikos. Palveluun tallennettavat tiedot käyttäjistä on eritelty rekisteriselosteessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tietoja Palvelun kehittämiseen, Palvelusta tiedottamiseen Käyttäjälle sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan kehittämiseen. Lähettämällä tietoa Palveluun Käyttäjä luovuttaa oikeuden tietoon Palveluntarjoajalle, joka voi käyttää tai julkaista tietoa Palvelussa tai Palveluntarjoajan jossain muussa palvelussa. Henkilötietoja voidaan näyttää palvelussa Käyttäjän antaessa siihen erikseen luvan. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän luovuttamia tietoja suoramarkkinointiin, mikäli Käyttäjä on antanut suostumuksensa liittyessään Palvelun Käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Myyjän tiedot Ostajalle, Myyjän tehdessä tarjouksen Ostajalle sekä Ostajan tiedot Myyjälle Ostajan hyväksyessä Myyjän tekemän tarjouksen.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Palveluun liittyneen Käyttäjän käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnustaan ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tehdystä Palvelun käytöstä.

Ilmoitusta jättäessään Ostaja sitoutuu antamaan työn kohteesta yksityiskohtaiset tiedot. Myyjä sitoutuu tekemään ilmoituksessa kuvaillun työsuoritteen tarjoamaansa hintaan siinä tapauksessa, jos Ostaja hyväksyy tarjouksen.

Myyjän, joka esittää tarjouksen ilmoitukseen, on huolehdittava siitä, että omaa tehtävään vaaditun koulutuksen, ammattitaidon tai mahdollisesti vaadittavan luvan.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun lähettämästään tiedosta. Tekijänoikeuksien alaista materiaalia ei Palveluun saa lähettää.

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista kuluista, välittömistä ja välillisistä. Käyttäjät sitoutuvat suorittamaan Palvelun kautta tehdyistä sopimuksista aiheutuvat verot ja muut velvoitteet Suomen lakien mukaisesti.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

Palveluntarjoajalla on harkinnansa mukaan oikeus poistaa Palvelusta tietoa, joka on sopimatonta, virheellistä, Palveluntarjoajan etujen vastaista tai muutoin palveluun sopimatonta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun määräajaksi tai pysyvästi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen ja ylläpitämisen milloin tahansa.

Luovuttaessaan tietoja Palveluun, Käyttäjä luovuttaa oikeudet tietoon Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Palvelun käyttämisen tai sen käyttämättä jättämisen aiheuttamista kuluista Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun teknisten vikojen, huoltokatkojen, käyttöhäiriöiden tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun luovuttamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muuttuessa siitä ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä rajoituksetta. Muutoksista Palvelussa pyrkii Palveluntarjoaja ilmoittamaan etukäteen Palvelun kautta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelu tai jokin se osa maksulliseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle siinä tapauksessa, jos Palvelu myydään tai Palveluntarjoaja vaihtuu.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja Käyttäjien väliset erimielisyydet yritetään ratkaista ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovintoon, ratkaistaan asia Oulun käräjäoikeudessa.